Translation Services:

Dutch/English and Flemish/English

Josh Pachter has been translating fiction and nonfiction from Dutch and Flemish into English for more than 30 years. For information on availability and rates, please contact him by email. Scroll down past the Testimonials for a Bibliography of Josh's published translations.

TESTIMONIALS

Josh Pachter is niet alleen een excellente vertaler, hij is ook nog eens een excellente redacteur. Zelden heb ik zo prettig en snel met iemand aan een tekst gewerkt. Dank je, Josh, dat je op mijn pad kwam en hopelijk tot een volgend project. Josh Pachter isn’t just an excellent translator. He’s also an excellent editor. I’ve rarely worked so smoothly and quickly with anyone else. Thanks, Josh, for finding me, and I'm looking forward to our next project.

Michael Berg (Dutch author)

Het is een absoluut feest om met Josh Pachter te werken. Hij vertaalde een kort verhaal verhaal van mij, “Zielsverwanten,” in het Engels op zo’n manier dat ik het idee had dat ik de oorspronkelijke versie las, zoals het van meet af aan de bedoeling was geweest. Alsof hij mijn stem, mijn personage, bijna beter begreep dan ikzelf. Pachter vertaalt wervelend en creatief en met veel empathie. Wat kan een schrijver meer wensen? Working with Josh Pachter was absolutely festive. When I read his English translation of my short story “Soul Mates,” I felt as if I was reading the original version of the story, as if this was the way I had meant for it to read. As if he understood my voice, my personality, better than I understand them myself. Pachter's translation is lively and creative and full of empathy. What more could a writer want?

Christine Otten (Dutch author)

Ik ben 32 jaar een professioneel fulltime Vlaams (Belgisch) auteur en in die tijd heb ik met meerdere vertalers en redacteurs gewerkt. Josh Pachter is een van die zeldzame mensen die getalenteerd is als vertaler en als redacteur. Ik heb heel aangenaam met hem samengewerkt voor de vertaling en het op punt stellen van mijn kort verhaal “Checkmate in Chimbote” dat door Ellery Queen’s Mystery Magazine werdt gepubliceerd. Ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken en ik kan Josh van harte aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een prima vertaler Nederlands/Vlaams-Engels en/of een uitstekend tekstbegeleider. I’ve been a full-time Flemish (Belgian) writer for 32 years and have worked with many translators and editors. Josh Pachter is one of those rare people who is talented in both areas of expertise. I worked very pleasantly with him on the translation of my short story “Checkmate in Chimbote,” which was published in Ellery Queen’s Mystery Magazine, I’m looking forward to working with him again, and I heartily recommend Josh to anyone who’s looking for an excellent Dutch/Flemish-English translator and/or a terrific editor.

Bob Van Laerhoven (Belgian author)

What luck it is that one of Ellery Queen's Mystery Magazine’s distinguished fiction contributors has turned out also to be such a fine translator from Dutch and Flemish. It takes a knowledge of literature and a writer's gift for language to successfully translate a work of fiction, and Josh Pachter is equipped with both. His translations capture so many subtle nuances of tone and the prose seems so natural that the reader can hardly believe the words didn't come directly from the original author's pen.

Janet Hutchings (editor, Ellery Queen’s Mystery Magazine)

Josh Pachter heeft verschillende van mijn korte verhalen vertaald van het Nederlands in het (Amerikaans-) Engels. Dat heeft hij op een uitstekende manier gedaan. De verhalen wekten na zijn vertaling de indruk oorspronkelijk in het Engels te zijn geschreven, maar zich “toevallig” af te spelen in Nederland. Ik werd met name getroffen door zijn vaardigheid om uitdrukkingen, grapjes en spreektaalkenmerken doeltreffend om te zetten in het Engels. Josh Pachter has translated several of my short stories from Dutch into American English. He’s done a great job. In his translations, the stories give the impression of having been originally written in English and only coincidentally taking place in The Netherlands. I’m especially impressed with his ability to handle idioms, jokes, and dialogue effectively.

René Appel (Dutch author)

Als schrijver van meer dan 75 Nederlandstalige boeken was het voor mij een droom die uitkwam toen Josh mijn verhaal “Stinkend gips” vertaalde. De vertaling was niet alleen wereldtop, maar werd tegelijk geplaatst in Ellery Queen’s Mystery Magazine, twee vliegen in een klap dus. Josh is niet alleen een vertaler, maar ook een redacteur die durft mee te denken en keuzes af te wegen in verband met woordgebruik, nuances, toon en stem. Ik ben dan ook uitermate tevreden en hoop dat we in de toekomst nog kunnen samenwerken, misschien bij de vertaling van een van mijn thrillers. As the author of more than 75 books in Dutch, it was a dream come true for me when Josh translated my short story, “Stinking Plaster,” into English. The result was a world-class translation, which was immediately published in Ellery Queen’s Mystery Magazine, definitely a win/win for me. Josh isn’t just a translator, but also an editor who dares to participate in the creative process, making smart choices regarding word use, nuance, tone and voice. I'm extremely happy with his work, and I hope we can collaborate again in the future ... perhaps on the translation of one of my novels.

Bavo Dhooge (Belgian author)

Het was heel aangenaam om met Josh Pachter samen te werken. Mijn kort verhaal “De vuurtoren” was bij hem in goede handen. Hij slaagde erin om de ziel van mijn verhaal te vatten, dat in een ander jasje te steken en er zelfs nog op te wijzen waar er een knoopje los zat. Met andere woorden, hij is een uitstekende vertaler en redacteur, met veel passie voor het vak en met oog voor details. De afgelopen 13 jaar hebben uitgevers mij vaak gezegd dat ik snel werk, maar Josh Pachter is zelfs nog sneller! It was a great pleasure to work with Josh Pachter. My short story “The Lighthouse” was in good hands with him. He successfully captured the story’s tone, made it work in a different language, and was even able to point out and fix a loose end. In other words, he’s an excellent translator and editor, with a passion for what he does and an eye for details. Over the last 13 years, publishers have often told me that I work quickly, but Josh Pachter’s even faster than me!

Hilde Vandermeeren (Belgian author)

Josh is de droom van iedere schrijver die hoopt op een goede vertaling: omdat je de taal machtig bent, kun je meelezen terwijl hij werkt, en hij staat open voor je suggesties, maar hij geeft ook tegengas als je met te rare ideeen komt, want hij is een pro, en dat merk je aan alles. Josh is the dream of every writer who hopes for a good translation: because you have a familiarity with English, you can read along while he works, and he’s open to your suggestions, but he'll put on the brakes if your ideas are too odd, because he's a pro, and you see that in everything he does.

Walter van den Berg (Dutch author)

Josh Pachter is snel, enthousiast, flexibel en hij denkt goed mee over je verhaal. Hij respecteert je stijl, maar komt daarnaast met goede suggesties om je verhaal beter te laten aansluiten bij het Amerikaanse publiek. Dat geeft meerwaarde aan zijn vertaling. Ik ben trots op het eindresultaat en hoop nog vaak met Josh te mogen samenwerken. Josh Pachter is quick, enthusiastic, and flexible, and he really understands your work. He respects your style, while coming up with suggestions to make your story more suitable for an American readership, which makes his translation more valuable. I'm proud of the end result, and I hope to work together with Josh often in the future.

Ingrid Oonincx (Dutch author)

Gesteund, niet gewoon vertaald: zo voelt het om je manuscript met Josh klaar te maken voor een heel nieuw publiek. In zijn vertaling bleef mijn stem, mijn cadans en mijn stijl bewaard: als je dat als vertaler kunt, dan ben je topklasse. Ik kijk nu al uit naar een nieuwe samenwerking! Supported, not just translated: that's how it feels when Josh Pachter readies your manuscript for a whole new audience. His work preserved not only my voice, but also my pace and my style: that’s a rather phenomenal achievement as a translator. I’m looking forward to the next collaboration!

Toni Coppers (Belgian author)

Josh heeft ons kortverhaal “Garage 27” feilloos vertaald naar het Engels. Bovendien gaf hij inhoudelijke suggesties om het verhaal geschikter te maken voor Ellery Queen’s Mystery Magazine en voor het Amerikaanse lezerspubliek in het algemeen. Dat maakt van Josh meer dan een vertaler: hij is tevens een uitstekende redacteur en hij begeleidt Nederlandstalige thrillerauteurs bij de praktische kant van de zaak. Josh flawlessly translated our short story, “Garage 27,” into English. In addition to translating, he offered editorial suggestions which made the story better suited for Ellery Queen’s Mystery Magazine and American readers. Josh is more than just a translator: he’s also an outstanding editor, and he helps those of us who write in the Dutch language with the practical side of publishing in English.

De Paepe & Depuydt (Belgian authors)

Josh vertaalde een verhaal van mij voor de bundel Amsterdam Noir. Ik vond het fijn met hem te werken omdat hij een stap verder denkt dan sommige andere vertalers; de sfeer en cadans van mijn verhaal bleven ook in het Engels behouden, dat is erg knap, ik was blij verrast. Josh werkt snel en nauwkeurig en was goed beschikbaar voor overleg, dat maakte de samenwerking extra prettig. Josh translated one of my stories for the Amsterdam Noir anthology. I enjoyed working with him, because he thinks a step further than some other translators. He retained the atmosphere and cadence of my story; that's a real accomplishment, and I was pleasantly surprised. Josh works quickly and carefully and was available for consultation, which made working together extra agreeable.

Hanna Bervoets (Dutch author)

Het was heel plezierig om nauw met Josh te mogen samenwerken toen hij enkele van mijn werk vertaalde van Nederlands naar Engels/Amerikaans. Met zijn grote passie voor het geschreven woord vertaalde hij mijn woorden waarbij hij de nuances in kleur en toon uitzoderlijk goed wist te treffen. Hij slaagde erin om de vertaling tot een perfect stukje vakmanschap verheffen, en ik hoop in de nabije toekomst weer met hem te mogen samenwerken. It was a real pleasure to work closely with Josh as he translated several of my short stories from Dutch into English. With his great passion for the written word, he translated my words, perfectly capturing the nuances of colour and tone. He manages to tranform a translation into a true work of art, and I hope to work with him again in the near future.

Carla Vermaat (Dutch author)

Uit de samenwerking met Josh bleek een grote liefde voor de Nederlandse taal en cultuur. Josh doet meer dan vertalen: hij voelt het Nederlands perfect aan. Dat is een grote meerwaarde, want een tekst bestaat niet zomaar uit woorden. Het is een complex spel van gevoel, nuance, ritme en betekenissen. Josh heeft dat spel helemaal in de vingers. My collaboration with Josh revealed his great love for the Dutch language and culture. He does more than simply translate an author’s words: he feels them perfectly. That’s a great bonus, because a manuscript consists of more than just words. Writing is a complex game of feelings, nuance, rhythm and subtext. Josh plays that game like a winner.

Bram Dehouck (Belgian author)

Het was fijn samenwerken met Josh Pachter. Hij hecht waarde aan overleg en persoonlijk contact met de oorspronkelijke auteur waardoor zijn vertaling zeer dicht bij het origineel blijft. Bij de vele keuzes die hij als vertaler moet maken voelt hij de drang om niet alleen de auteur, maar ook het Amerikaanse lezerspubliek tegemoet te komen. Deze aanpak heeft de vertaling van “Na sluitingstijd” naar mijn mening absoluut naar een hoger niveau getild. Bovendien heeft de samenwerking me nog meer inzicht gegeven in het moeilijke, en in onze contreien helaas maar al te vaak ondergewaardeerde en onderbelichte, vak van vertaler. Working with Josh Pachter was enjoyable. He values personal contact and collaboration with the original author, and for that reason his translation stays true to the source material. When making the many choices a translator has to make, he feels a responsibility both to the author and to the American reading public. In my opinion, this approach absolutely lifted his translation of “After Closing Time” to a higher level. Our collaboration has given me new insight into the challenging and unfortunately all too often in our part of the world underappreciated job of the translator.

Esther Verhoef/Nova Lee Maier (Dutch author)

Josh Pachter is niet zomaar een vertaler, maar een nauwgezet lezer die weet wat suspense is. Voor de extra noir-tip die hij me gaf voor mijn verhaal in Amsterdam Noir ben ik hem dan ook heel dankbaar. En wat zijn vertaling betreft, kan ik ronduit zeggen: It's fantastic, I love it! Josh Pachter isn't just a translator but a careful reader who knows what suspense is. I'm very grateful for the extra noir tip he gave me for my story in Amsterdam Noir. And regarding the translation itself, I can come right out and say: It's fantastic, I love it!

Mensje van Keulen (Dutch author)

Ik was aangenaam verrast toen ik Josh' vertaling van mijn verhaal “Eight days a week” las. Sterker nog, ik dacht: wow, heb ik dat geschreven? Alsof hij het verhaal heeft opgetild en van een extra glans heeft voorzien. Dank je wel, Josh! I was pleasantly surprised when I read Josh's translation of my story “Eight Days a Week.” I found myself thinking, Wow, did I really write that? It was as if he'd raised the story to a higher level and given it an extra coat of polish. Many thanks, Josh!

Nicolet Steemers (Dutch author)

Wat een verademing was het om mijn bijdrage voor de noir-verhalenbundel door Josh te laten vertalen. Hij heeft mijn verhaal qua inhoud, maar vooral qua stijl volledig overeind gehouden en dat is iets waar iedere auteur blij van wordt. Josh heeft oog voor de typisch Nederlandse details en is in staat die weer te geven in typisch Amerikaanse vormen, waardoor het verhaal in de verschillende landen de kans krijgt volledig tot zijn recht te komen. Ik hoop dat we in de toekomst vaker kunnen samenwerken. Having Josh translate my story for the noir anthology was a fine experience. He maintained not only the content but especially the style, and that's what makes every author happy. Josh has an eye for the typically Dutch details and knows how to express them in typically American ways, which gives the story a chance to shine in countries other than the one in which it was written. I hope we'll be able to work together again in the future.

Loes den Hollander (Dutch author)

Josh Pachter has translated material for some of my anthologies and always done a first class job, with classy, literary adaptations and always on deadline.

Maxim Jakubowski (British anthologist)

De grootste uitdaging voor de Engelse Dizzy Me was de juiste vertaler strikken. Ik vond hem! Josh heeft me echt verrast in de manier waarop hij de lead nam in dit creatieve proces en vooral hoe hij vanaf dag 1 bijna letterlijk in mijn huid kroop, om de echte ik achter Dizzy Me zo perfect mogelijk weer te geven, en zo deed hij het trouwens voor elk personage van het boek. Hij deed dit niet alleen met passie en vuur, hij deed het ook met een extreem professionalisme, oog voor elk detail en volledig aangepast aan de Engelstalige markt. Josh heeft mijn humor met talent en feeling vertaald, met alle respect voor mijn persoonlijke stijl en tone of voice en ook helemaal in het ritme van de originele tekst. Het resultaat? Zoveel meer dan de vertaling die ik vroeg. Josh voelt gewoon achter elk woord wat ik precies bedoel. Alsof ikzelf in zijn pen was gekropen! The biggest challenge for the English version of Dizzy Me was identifying the right translator. I found him! Josh really surprised me by taking the lead in this creative process and especially by the way he almost literally crawled under my skin from Day 1 and perfectly captured the real me behind Dizzy Me. He did the same thing, by the way, for each person who appears in the book. He accomplished all this not only with passion and fire but with an extreme professionalism, with an eye for every detail and with an understanding of the English-language marketplace. Josh translated my humor with talent and feeling, with full respect for my individual style and tone of voice, and meanwhile completely maintaining the rhythm of the original text. The result? So much more than the translation I asked for. Josh somehow feels the exact meaning behind my words. It's as if I somehow crept inside his pen!

Tania Stadsbader (Belgian author)

Het werken met Josh Pachter, die indertijd mijn boek Paperbacks, U.S.A. heeft vertaald, was een feest. Hij heeft bepaalde elementen toegevoegd, weggelaten en veranderd waardoor het Engelse boek een stuk beter is geworden dan het Nederlandse origineel. Geduldig liet hij mij tijdens dit proces nog auteurscorrecties toevoegen, wat zijn werk er niet eenvoudiger op kan hebben gemaakt. Hij heeft prima werk geleverd, en ik kijk op onze samenwerking terug als een fijne ervaring. Working with Josh Pachter, who translated my book Paperbacks, U.S.A., was a treat. He suggested additions, deletions and changes which made the English-language edition noticeably better than the Dutch original. During the translation process, he patiently allowed me to complicate his work with my own frequent alterations. He did a fine job, and I look back at our collaboration as a wonderful experience.

Piet Schreuders (Dutch author)

Josh Pachter heeft een uitstekend gevoel voor ritme en dat is meteen zichtbaar en voelbaar in zijn vertaling. Het is ook nog eens erg prettig werken met hem omdat hij heel goede suggesties doet, zonder dwingend te zijn: een vertaler en redacteur in ��n. Bovendien is hij snel, heel erg snel! Veel dank voor de mooie Engelse versie van "Spui 13." Josh Pachter has an outstanding sense of rhythm, and that's instantly visible in his translation. Working with him is also enjoyable because he makes very good suggestions without being pushy: a translator and editor rolled into one. On top of that, he's fast, extremely fast! Many thanks for the beautiful English version of "Spui 13."

Anneloes Timmerije (Dutch author)

Waarvan ek die meeste omtrent Josh se vertaling van my verhaal "Bewyse" gehou het (en daar was bitter baie om van te hou!) is dat die toonaard presies dieselfde gebly het. Ek het al gesien hoe daar by vertalings van spanningsverhale dikwels of 'n sekere droogheid of 'n oormaat melodrama insluip. Hier was die eindresultaat wat ek wou skryf, net in 'n ander taal. What I liked most about Josh's translation of my story "Proof" (and there were a great many things to like!) is that the tone stayed exactly the same. I have found that, with translations of suspense stories, all too often either a certain dryness or an excess of melodrama sneaks in. Here the end result was what I set out to write, just in another language.

Francois Bloemhof (South African author)

Josh trabaje en la traduccion al ingles de un relato mio para la Ellery Queen's Mystery Magazine. Era una sencilla historia policial, pero con un estilo y tono muy argentino. Fue muy divertido discutir con el sobre la mejor manera de traducir los modismos y costumbres de mi pais que aparecen en el relato. Ambos aprendimos mucho de la experiencia. Es muy amable y un verdadero profesional con el que espero poder volver a trabajar pronto. Josh translated one of my short stories for Ellery Queen's Mystery Magazine. It was a simple detective story, but with a very Argentinian style and tone. It was really fun to discuss the best ways to translate the idioms and customs of Argentina with him. We both learned a lot from the experience. He is very kind and a true professional. I hope to work with him again sometime soon.

Luciano Sivori (Argentinian author)

 

BIBLIOGRAPHY

• "Jake Brown's Anomalies" by Arend Smits

• translated from Dutch to English, first published in Mystery Magazine (January 2024)

• "Promises, Promises" by Gert-Jan van den Bemd

• translated from Dutch to English, forthcoming in Black Cat Mystery Magazine

The Amsterdam Lawyer, by Rene Appel

• translated from Dutch to English; published in 2023 by Genius Books

• "Beneath the Surface" by Marjolein van der Gaag

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (March/April 2023)

• "A Normal Life" by Marion Pauw

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (January/February 2023)

Santa Monica, by Bo Dodge (pseudonym for Bavo Dhooge)

• translated from Flemish to English; published in 2022 by Next Chapter

• "Russian For Beginners" by Dominique Biebau

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (March/April 2022)

• "The Bunker" by Herbert De Paepe

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (May/June 2021)

• "A Bucharest Arrest," by Bogdan Hrib

• translated from Romanian to English, first published in EQMM (March/April 2021)

• "Anchored," by Wouter Boonstra

• translated from Dutch to English, first published in AHMM (September/October 2020)

• "Manic Monday," by Barbara Baraldi

• translated from Italian to English, first published in EQMM (July/August 2020)

• "Traveler's Rest," by Michael Berg

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (May/June 2020)

• "Beijingle All the Way," by Fei Wu

• translated from Chinese to English, first published in EQMM (January/February 2020)

• "The Final Stage," by Ingrid Oonincx

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (November/December 2019)

• "The Poet Who Locked Himself In," by Anne van Doorn

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (September/October 2019)

• "Welcome to Amsterdam," by Michael Berg

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "Spui 13," by Anneloes Timmerije

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "The Tower," by Hanna Bervoets

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "Silent Days," by Karin Amatmoekrim

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "Soul Mates," by Christine Otten

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "Devil's Island," by Mensje van Keulen

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "Seven Bridges," by Max van Olden

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "Lucky Sevens," by Theo Capel

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "The Stranger Inside Me," by Loes den Hollander

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "The Girl at the End of the Line," by Abdelkader Benali

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

• "Get Rich Quick," by Walter van der Berg

• translated from Dutch to English, first published in Amsterdam Noir, edited by Rene Appel and Josh Pachter (Akashic Books, 2019)

Streets of the World: The Stories, by Jeroen Swolfs

• translated from Dutch to English, first available as an e-book (Streets of the World, 2018)

A Beasty Bridge, a graphic novel by Peter Van Gucht and Studio Vandersteen

• translated from Dutch to English, first available in print (Standaard Uitgeverij, 2018)

• "End of the Line," by DePaepe & Depuydt

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (September/October 2018)

• "Proof," by Francois Bloemhof

• translated from Afrikaans to English, first published in EQMM (July/August 2018)

• "The Final Analysis," by Luciano Sivori

• translated from Spanish to English, first published in EQMM (January/February 2018)

Dizzy Me, by Tania Stadsbader and Floris Wuyts

• translated the Stadsbader half of the book from Dutch to English (Kugler Publications, 2017)

• "Kippers," by John Flanders

• translated from Flemish to English, first published in Foreign Bodies, edited by Martin Edwards (British Library, 2017)

• "The Lipstick and the Teacup," by Havank

• translated from Dutch to English, first published in Foreign Bodies, edited by Martin Edwards (British Library, 2017)

• "The Return of Lord Kingwood," by Ivans

• translated from Dutch to English, first published in Foreign Bodies, edited by Martin Edwards (British Library, 2017)

• "After Closing Time," by Nova Lee Maier

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (January/February 2017)

• "Stranger in the Night," by Hilde Vandermeeren

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (December 2016)

• "Garage 27," by De Paepe and Depuydt

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (May 2016)

• "The Lighthouse," by Hilde Vandermeeren

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (March/April 2016)

• read by the translator as the May 2016 entry in EQMM's monthly podcast

• named one of five finalists for the Short Mystery Fiction Society's Derringer Award in the "Best Short Story" category

Styx, a "zombie cop" novel by Bavo Dhooge with Josh Pachter

• translated from Flemish to English and co-authored, published by Simon 451 (a Simon & Schuster imprint) in November 2015

• "The Last Run," by Michael Berg

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (September/October 2015)

• "Joyride," by René Appel

• translated from Dutch to English, first published in AHMM (September 2015)

• reprinted in The Year's Best Crime & Mystery Stories 2016 (Kobo Books, 2016)

• "Eight Days a Week," by Nicolet Steemers

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (July 2015)

Trouble Brewing by Dirk Vanderlinden

• translated from Flemish to English, privately published by the Lindemans Brewery in May 2015

• "Friends Like You," by Pieter Aspe

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (May 2015)

Auntie Biotica, a graphic novel by Peter Van Gucht and Luc Morjaeu

• translated from Dutch to English, first available in print (Standaard Uitgeverij, 2015)

• also available as a free download

Amoras (Part 1: Luke), a graphic novel featuring Suske en Wiske by Marc Legendre and Charel Cambr�

• translated from Dutch to English

The Devilish Demon, a graphic novel featuring Suske en Wiske by Peter Van Gucht and Luc Morjaeu

• translated from Dutch to English

Dead Air, a Liese Meerhout novel by Toni Coppers

• translated from Flemish to English

• "After the Fall," by Bram Dehouck

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (February 2015)

• "Red-Handed," by Rene Appel

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (December 2014)

• read by the translator as the November 2019 entry in EQMM's monthly podcast

• "Checkmate in Chimbote," by Bob Van Laerhoven

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (June 2014)

• reprinted in Dangerous Obsessions (Anaphora Literary Press, 2015)

• read by the translator as the June 2015 entry in EQMM's monthly podcast

• "Stinking Plaster," by Bavo Dhooge

• translated from Flemish to English, first published in EQMM (September/October 2011)

• read by the translator as the November 2015 entry in EQMM's monthly podcast

• "The Candy-Factory Girls," by Tessa de Loo

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (November 2009)

• reprinted online (as "The Sweet Factory Girls") in Litro (January 2011)

• "The Temp," by Rene Appel

• translated from Dutch to English, published in The Mammoth Book of Best International Crime (Robinson, 2009)

• reprinted in The Mammoth Book of the World's Best Crime Stories (Running Press, 2009)

• "Out of the Blue," by Carla Vermaat

• translated from Dutch to English, published in The Mammoth Book of Best International Crime (Robinson, 2009)

• reprinted in The Mammoth Book of the World's Best Crime Stories (Running Press, 2009)

• "A Long Cherished Dream," by Carla Vermaat

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (June 2009)

• "Bloody Hot," by Rene Appel

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (August 2006)

• reprinted in Passport to Crime (Carroll & Graf, 2007)

• "The Red Mercedes," by Theo Capel

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (June 2004)

• reprinted in Passport to Crime (Carroll & Graf, 2007)

• "Houseful of Mussels," by Janwillem van de Wetering

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (April 1985)

• "There Goes Ravelaar!," by Janwillem van de Wetering

• translated from Dutch to English, first published in EQMM (January 1985)

• nominated for Best Short Story of 1986 by the Mystery Writers of America

Sexbomb: The Life and Death of Jayne Mansfield, by Guus Luijters and Gerard Timmer

• translated from Dutch to English (Citadel Press, 1985)

The Beatles: An Illustrated Diary, by Har van Fulpen

• translated from Dutch to English (Plexus Publishing Limited, 1982)

Paperbacks, USA: A Graphic History, 1939-1959, by Piet Schreuders

• translated from Dutch to English (Blue Dolphin, 1981)

• published simultaneously in England as The Book of Paperbacks (Virgin, 1981)

Return to Home